30. marraskuuta 2014

Katriina Tiiran luento 30.11.2014

Goldenring järjesti ennen vuosikokousta Tuusulassa luennon koiran käyttäytymisestä ja käytöksen periytymisestä. Luennon vetäjänä oli FT Katriina Tiira (biologi ja käyttäytymisekologi), joka tutkii näitä asioita Helsingin Yliopistolla Hannes Lohin tutkimusryhmässä.

Kirjoittelin jotain itseäni kiinnostavia muistiinpanoja ylös.

Taustaa koiraeläimestä
 • Tutkijat yksimielisiä, että periytynyt sudesta. Ajankohta epäselvä 15000-30000 vuotta sitten. Joka tapauksessa ennen maatalouden kehittymistä.
 • Koira on ainoa iso lihansyöjä joka on kesytetty.
 • Erilaisia teorioita kesyyntymisestä:
  • itsekseen kesyyntynyt
  • ihminen vaikuttanut aktiivisesti (perusteluja: ihminen ei olisi sietänyt omien leikkivien lasten lähistöllä puolivillejä koiraeläimiä ja keräily/metsästysaikana ei jäänyt kauheasti tähteitä)
 • Ensimmäiset rodut kehittyneet 3000-4000 vuotta sitten.
 • Viimeiset 200 vuotta intensiivistä rodunjalostusta.
Käyttäytyminen
 • Käyttäytymiseen vaikuttaa tilanne: hyödyt ja haitat, aiemmat kokemukset ja persoonallisuus (geenit 30-50% ja ympäristö).
 • Koiran luonteen arvioinnista ovat aiemmin vastanneet harrastajat ja/tai työkoirakouluttajat. Nämä heidän arviot ovat perustuneet kokemuksiin, ei tieteeseen.
 • Termistössä on osittain päällekäisiä asioita.
 • Helpommin ymmärrettävä termistö olisi tarpeen.
 • Vieteistä ja vaistoista ei ole 20 vuoteen puhuttu tieteessä
 • Osa termeistä on samanlaisia, esim. 4000 saksanpaimenkoiran luonnetestejä oli arvioitu, itseluottamus ja hermorakenne sama korrelaatiosuhde, kuten myös terävyys ja puolustushalu. (Hyvällä itseluottamuksella varustetulla koiralla oli hyvä hermorakenne ja terävä koiralla oli puolustushalua.)
Persoonallisuus
 • Persoonallisuus on pysyvää ja systemaattista vaihtelua käyttäytymisessä joka on nähtävissä ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Eläinten ja ihmisten persoonallisuuden taustalla on sama neurobiologia.
 • Persoonallisuus = temperamentti + ympäristön vaikutus (elämänkokemus)
 • Persoonallisuus vaikuttaa koiralla sairastavuuteen, esim. iho-ongelmat ovat yleisiä aroilla koirilla!
 • Koiran persoonallisuus MH-kuvauksen perusteella (aineisto 15000 koiraa)
  • Pelokas - rohkea
  • Ei-sosiaalinen - sosiaalinen
  • Haluton leikkimään - leikkisä
  • Haluton saalistamaan - saalistushalukas
  • Aggressiivinen - Ei-aggressiivinen
  • Pelokas - rohkea akseli korreloi kolmen seuraavan akselin kanssa. Eli rohkea koira oli usein myös sosiaalinen, leikkisä ja saalistushalukas. Aggressiivisuus ei korreloinut muiden kanssa.
 • Koirien koulutettavuudessa on paljon eroja rotujen välillä. Monet ihmisen kanssa työskennelleet rodut (kuten bordercollie ja kultainennoutaja) kiinnostunut ihmisen osoittaessa maahan enemmän kuin itsenäiset rodut (kuten ajokoira). Tämä näkyy jo pennuilla, jotka eivät ole vielä voineet oppia ihmisen osoittavan maahan pudonnutta namia.
 • Uusimpien tutkimusten mukaan koirilla on paljon korostuneempi hierarkia kuin susilla, jotka toimivat perheenä.
 • Persoonallisuus on pysyvää, eli yli 1-vuotias koira ei yleensä enää muutu.
Käyttäytymisen mittaaminen
 • Käyttäytymistä voidaan tutkia kokeellta tai testillä tai omistajalle suunnatulla kyselyllä.
 • Testeihin osallistuu pieni osa koirista, mutta niitä on helppo vertailla, mikäli olosuhteet ovat samanlaiset. Toisaalta se on aina yhden päivän tulos, johon voi vaikuttaa monet asiat (esim. laumanjäsenen poismeno)
 • Kyselyllä saadaan kokonaisvaltainen kuva, mutta omistaja ei välttämättä osaa tulkita koiran käyttäytymistä oikein.
 • Kun käytetään erilaisia kokeita tai testejä, pitäisi miettiä mitä niistä halutaan saada irti. Esimerkiksi noutajien taipumuskokeessa on suuri merkitys koulutuksella. Jos haluttaisiin mitata vain koiran taipumuksia, voitaisiin tehdä pääkomponenttianalyysi, jossa esim. riistaviettiä mitattaisiin asteikolla 1-5, jossa 1 olisi pelkää riistaa, ei koske jne. ja 5, tarttuu heti riistaan, omii riistan jne.
Käyttäytymisen periytyvyys
 • Todisteita koirarodut. Bordercollieta ei opeteta paimentamaan, eikä kultaista noutamaan, vaan ne käyttäytyvät luonnostaan eri tavalla.
 • Hopeaketut Novosibirskissä. Ketuista valittiin 10 % jotka olivat kaikista vähiten aggressiivisia ihmistä kohtaan. Kun näitä jalostettiin, 3. sukupolven jälkeen aggressiivisuus hävisi, 4. sukupolven jälkeen ketut alkoivat heiluttaa häntää ja 6. sukupolvi nuoli ihmisen kättä. (Lisäksi turkki muuttui pilkukkaaksi, ketuille tuli luppakorvat jne.) Tutkimuksesta löytyy lisää tietoa netistä.
 • Science lehdessä artikkeli uudesta tutkimuksesta, jossa todettu, että koirilla on huomattavasti korostuneempi hierarkia kuin susilla (jotka toimivat perhelaumassa)
 • Vastaavasti, jos jalostetaan pelkkää ulkonäköä, voi luonne muuttua epätoivottuun suuntaan. 
Periytymisarvo
 • Periytymisarvo eli heritabiliteetti arvioidaan asteikolla:
  • heikko < 0,1
  • kohtalainen 0,2 - 0,4
  • hyvä > 0,4 
  • Periytymisarvo kertoo miten suuri osa yksilöiden välisistä eroista tietyssä populaatiossa johtuu perinnöllisistä eroista.
 • Arkuudella ja rohkeudella on suuri periytymisarvo.
 • Aggressiivisuudella on erittäin suuri periytymisarvo. Kultaisillanoutajilla on todettu 0,77 periytymisarvo. Tämä ei tarkoita, että kultaisetnoutajat olisivat yleisesti aggressiivisia, vaan rodusta on huomattu, että pieni osa populaatiosta, käyttäytyy poikkeuksellisella tavalla, eli hyvin aggressiivisesti.
 • Jos arvo on alhainen, se ei tarkoita sitä, etteikö populaatiossa olisi kyseistä toimintaa. Esimerkiksi labradoreilla ystävällisyyden periytymisarvo 0,15, eli populaatiossa ei ole geneettistä vaihtelua, vaan suurin osa on ystävällisiä.
 • Metsästysinnokkuus fläteillä 0,49
 • Eräs paikalla ollut kysyi, että onko vinkumista tutkittu. Tiira vastasi, että arvoi sillä olevan vahva perinnöllinen komponentti. (Tunsin tämän kysyjän ja tiedän, että heillä on kultsujen lisäksi tollereita. Nyt kun olemme paljon treenanneet tolleriporukoissa, niin ymmärrän miksi hän sitä kysyi. Yhtään vinkumatonta tolleria en tiedä.)
 • Pelokkuus, rohkeus, aktiivisuus, ääniarkuus, sosiaalisuus, aggressiivisuus toisia koiria ja ihmisiä kohtaan, näillä on iso perinnöllinen komponentti.
Käyttäytymisen kehittyminen
 • Koiran kehitykseen jo kohdussa voi vaikuttaa tietyt asiat, kuten emon kokema stressi tai urosalkioiden läheisyys kohdussa (enempi testosteronia)
 • Emon hoidolla on iso vaikutus (tutkittu hiirillä)
  • hyvä hoito - korkeampi stressikynnys, rohkeampia, dominoivia
  • huono hoito - arempia, stressiherkkiä, vähemmän dominanssia, vähemmän sosiaalisia
  • vaikutukset ovat solutasolla, eli vaikuttavat myös periytyvästi
 • 0-12 pv syntymän jälkeen:
  • pieni käsittely lisää itsevarmuutta, uteliaisuutta, Bio Sensor ohjelmat
 • 2-3 vko syntymän jälkeen
  • pennut alkavat leikkiä, murista, sudenpennut lähtevät tämän ikäisinä ulos pesästä
 • 3-12 vko syntymän jälkeen
  • pentu muodostaa sosiaalisia kiinnikkeitä (lauma)
  • Viikin pieneläinklinikan tutkimuksen mukaan 8 viikkoisina luovutetuilla on vähiten ongelmakäyttäytymistä. Jos luovutetaan vanhempiana, pitäisi kasvattajan sosiaalistaa pentuja.
 • Hyvin nuorena tehdyt pentutestit ennustivat aika huonosti sitä millainen koira oli aikuisena.
 • Yli 1-vuotiaan koiran luonne ei enää muutu, lukuunottamatta ääniarkuutta.
 • Epigenetiikka: Hiirillä on tehty tutkimus, jossa hiiret altistettiin pelolle ja samaan aikaan niille annettiin tietty haju. Seuraavalle sukupolvelle tätä hajua ei annettu. Kun hajua annettiin tästä seuraavalla sukupolvelle, hiiret pelkäsivät sitä. Muutos on tapahtunut geenitasolla ja välittynyt siten sukusolujen kautta myös seuraaville sukupolville.
Ääniarkuus, arkuus
 • Ääniarka koira pelkää yleensä ukkosta, ilotulitusta ja laukauksia
  • Ei yleensä näy vielä pentuna
  • Yleisyysarvio 20-80%
  • Hyvin harva tapaus on lähtöisin pelästymisestä tai traumasta
  • Korkea periytyvyysaste (labradoreilla 0,56)
  • Eri äänitajuuksia ei ole tutkittu, joten ei tiedetä voiko taustalla olla äänen kokeminen kipuaistimuksena tai voiko kuulon alentuma vaikuttaa
 • Arkuuden peritymisasete 0,46
  • Voi johtua sosiaalistamisen puutteesta tai huonoista kokemuksista
  • Koira voi olla arka ihmisiä kohtaan, uusia tilanteita kohtaan tai toisia koiria kohtaan
  • Yleensä ilmenee uusissa tilanteissa
 • Ääniarkuus tai arkuus uusia asioita kohtaan voi altistaa erilaisille sairauksille, kuten ihosairaudet
ADHD
 • Ihmisillä korkea periytyvyyaste (0,6-0,9)
 • Metsästys- ja työkoirarodut alttiita, koska niillä painotettaan "viettiä" ja lisääntynyttä kiinnostusta ympäristöä kohtaan
 • Huono keskittymiskyky varsinkin pitkäkestoisia tehtäviä kohtaan ja korkea impulsiivisuus
 • Ruotsin armeija todennut, että yliaktiivisilla koirilla on suurempi todennäköisyys läpäistä heidän käyttämä käyttöönottotesti
 • Herkkiä uusille asioille
 • Ei voida kouluttaa rangaistuksilla. Positiivisilla keinoilla koulutus etenee, mutta pitkäkestoiset suoritukset eivät onnistu ilman jatkuvaa palkkaamista.

Eka rally-tokokisa startti 29.11.2014

Nyt on Sipsin kanssa rally-toko korkattu ihan virallisesti. Koe oli Riihimäellä 29.11.2014 ja tuomarina oli Iiris Harju.

Saimme hyväksynyt tuloksen pistein 83. Sipsi oli ihan hyvällä fiiliksellä mukana, joskin vähän ehkä ihmetteli kylttejä, eikä pitänyt täysin kontaktia koko ajan. Olin itse myös aika jännittynyt, kun radalla oli useita meille vaikeita juttuja ja kaksi 360 asteen pyörähdystä eri suuntiin ja kaksi eteentuloa ja kummaltakin puolelta takaisin sivulle, eli aika paljon muistettavaa ohjaajalle.


Tässä rallyratamme

Ensimmäisellä kyltillä (liikkeestä maahan) tuli heti virhe, kun käskin Sipsin maahan ja meinasin lähteä heti jatkamaan matkaa, mutta mietin sitten, että pitiköhän siinä kuitenkin pysähtyä, joten otin sen askeleen takaisinpäin. Eli ohjaajavirhe -1 p. Sitten seuraava kyltti oli koira eteen ja siitä peruutusta (1, 2 ja 3 askelta). Tämä on meillä ollut ehdottomasti yksi haastavimmista kylteistä, koska eteentulo on ihan uusi juttu. Sipsi oli aika intona tästä ja hypähti kerran, siitä siis kontrollivirhe -1 p. Muuten teki kyllä aika kivasti ja onneksi tässä saa näyttää ihan reilusti käsimerkkejä.

Sen jälkeen tuli käännös, josta -1 p epätarkasti suoritettu tehtävä. Sitten 360 asteen pyörähdys vasemmalle, tein tosi ison ympyrän, koska Sipsi heittää muuten tosi helposti istumaan. Sitten istuminen, jossa ei ongelmia. Sitten vasemmalle käännös oikean kautta, tässäkään ei ongelmia. Sitten 360 astetta oikealle, joka onkin meille helpompi.

Sitten tulikin tosi hankala kyltti, eli koira eteen ja siitä oikean kautta sivulle istumaan. Miten ihmeessä tuon voi tehdä sotkeutumatta täysin hihnaan? :D Eli siinähän oltiin solmussa. Sipsi kyllä teki niin hyvin kuin osasi, mutta jossain välissä on tehnyt ylimääräisen istumisen, -10 p. väärin suoritettu tehtävä. En tiedä tekikö sen heti alussa ja oikaisi sitten paremmin eteen vai ottiko sivulla vähän väärään kohtaan istumisen ja siitä uuden asennon. En kerta kaikkiaan muista, kun olin niin solmussa sen hihnan kanssa. Ai mutta Sipsihän osui myös hännällä kylttiin ja ehkä sen takia korjasi istumistaan.

Sen jälkeen käännös vasemmalle, jossa taas -1 p epätarkasti suoritetusta liikkeestä. Sitten taas eteentulo ja tällä kertaa vasemmalta sivulle, mutta ilman istumista. Sipsi oli jotenkin hieman hämillään tuosta aiemmasta kylttiin osumisesta, joten ei tullut kunnolla eteen vaan jäi vinoon ja korjasi siitä itse perusasentoon. Tajusin tässä vaiheessa, että liike olisi väärin suoritettu, joten ilmoitin, että uusin. Menin edelliselle kyltille ja otin Sipsin ihan rauhassa perusasentoon ja henkäisin siinä hetken, että päästiin liikkeelle ihan rauhassa. Uusinta menikin sitten hyvin.

Sen jälkeen oli vuorossa vielä pujottelu ja oikealle käännös ja sitten oltiinkin maalissa! Jäi oikein hyvä mieli tekemisestä, vaikka noita virheitäkin tuli. Vähän Sipsi meinasi siinä lopussa rynnätä kehästä ulos, mutta aika kivasti kuitenkin tuli mukana.

Myöhemmin kun saatiin arvostelulomake käteen, iski kyllä pieni pettymys. Ei mitään positiivista kommenttia mistään, ainoastaan noita virheitä lueteltuna. Tokossa kun kuitenkin pienistä virheistä huolimatta saa ysejä ja kymppejä, nyt ei ikäänkuin saatu mitään, menetettiin vaan osa meille alussa annetuista pisteistä.

Sipsi suorituksen jälkeen

24. marraskuuta 2014

Kultaisten tokotiimin tapaaminen Klaukkalassa, osa 2

Sunnuntaina 23.11.2014 treenasimme vaan tokotiimiläisten kanssa keskenämme.

Aloitimme taas kehääntulo treeneillä ja ne sujuivatkin jo kivemmin kuin edellisenä päivänä. Kapulan ottaminen oli edelleen vaikeaa ja Nacho jäi aika paljon kiinni liikkuriin, joka sen ihanan kapulan oli antanut. Se kuitenkin vastaa tosi hyvin moitteisiin ja alkoi pitää kontaktia, kun tajusi, että se on se homman juju.

Sitten teimme paikallaoloja. Nacho jäi hyvin istumiseen, mutta jossain vaiheessa meni kerran maahan. Täytyy vielä pitää nämä tarpeeksi lyhyinä ja ottaa säännöllisesti myös istumista, ettei sekoita paikallamakuuseen. Paikallamakuun teki hyvin (nami edessä) ja olin välillä jo piilossa. Ei myöskään välittänyt häiriöstä (liikkurin kävely) katsomista enempää.

Paikallaistuminen

Aloitimme taas ja tällä kerralla otimme ruutua. Nachon kanssa ei olla ruutua tehty kuin ihan muutamia kertoja. En ole sille vielä ottanut paikan hakua ruudussa, mutta se osaa jo jonkin verran katsoa ruutunauhoja ja haluan opettaa sille erikseen mielikuvan vauhtiliikkeestä ja ruutun katsomisesta ja sitten erikseen oikean paikan. Se on aika hyvin mennyt ruutuun ihan näyttämisellä, mutta nyt se alkoi kauheasti nuuhkia ruudun etuosaa. En tiedä oliko siihen pudonnut nameja vai oliko siinä vaan kovasti hajuja. Tein usean toiston, mutta se ei parantanut. Sitten tein ruutuun kutsumisen, mutta silti se teki tuon nuuhkimisen, kunnes sitten ihan pallo näkyvillä sain sen tulemaan suoraan oikeaan paikkaan. Lopuksi tein vielä yhden pallon ruutuun jättämisen (kivasti Nacho muuten pystyy luopumaan pallosta, kun kävellään poispäin, jossain sentään on kehitystä näkyvissä!).

Ehkä nyt seuraava vaihe olisi opettaa se ruudun paikka vaikka pienemmällä ruudulla ja sitten alkaa yhdistämään näitä. Vaikka ei olla kauheasti mitään ohjauksia vielä nomessa tehty, niin tässä kyllä huomasi, että jos näytin eteenpäin, niin Nacho katsoi sinne tosi hyvin.

Ekan kierroksen jälkeen tehtiin yhteisenä tuota eilen parille koiralle tehtyä häiriötreeniä pullolla. Vähän pelkäsin, että miten Nachon kanssa menee, kun se on aika herkkä kaikille "sen päälle" putoaville esineille. Mutta se pystyi yllättävän hyvin pitämään kontaktia. Pari kertaa jouduin moittimaan sitä ja sen jälkeen se ei enää "mennyt lankaan". Tässähän oli siis aika paljon häiriötä, kun kentällä oli samaan aikaan useita pullon heittelijöitä.

Sitten tehtiin tunnaria. Nacho pystyy jo aika hyvin kotona etsimään omaa kapulaa muiden joukosta, mutta uusi paikka ja tilanne oli liian jännittävä ja se otti väärän. Lähetin uudestaan, mutta se otti uudestaan väärän. Toistin sille vihjesanan ja kävin uudestaan viemässä oman. Tällä kertaa se otti oman. Joka kerralla kyllä nuuhki jonkin verran, mutta ei vielä oikein jaksa käydä kaikkia kunnolla läpi. Otin vielä toisen toiston, joka meni hyvin.

Tein vielä erikseen yhden piilotuksen muutaman esineen sekaan ja tähän lähetin Nachon suoraan leikistä. Malttoi kuitenkin hyvin keskittyä nuuhkimiseen, vaikka joutui jonkin verran tekemään töitä, että löysi kapulan. Lopetimme siihen ja jatkamme harjoituksia eri paikoissa ja kotona hieman vaikeutettuna.

Tokotiimin lopetettua tein vielä Nachon kanssa vähän eilisen päivän ohjatun suuntia ja se teki niitä tosi kivasti. Ainoastaan kerran meni sekaisin, kun Rami käveli käsillään sen kapulan suunnassa, johon lähetin. Muuten lähti tosi kivasti joka kerta sinne mihin suuntaan näytin, vaikka olisi ollut kovastikin menossa toiseen suuntaan.

Tehtiin myös tuota eilistä hyppytreeniä kahden ihmisen välillä sekä Nacholle, Sipsille, että Pepsille. Kaikki taisivat jonkun kerran kiertää, mutta huomasivat kivasti, että kannattaakin hypätä, kun vain silloin saa namia. Otin Sipsin kanssa myös vähän ruutua (koska olen sen alussa opettanut sille väärin, se palaa aina siihen ruutunauhan etureunaan jäämiseen) ja seuraamista, kun oli kerran peili hallissa. Voi kun pääsisikin aina treenaamaan peilin kanssa, niin edistyisi Sipsin seuraaminen varmaan huomattavasti. Nyt seuraavaksi kuitenkin Sipsi keskittyy rally-tokoon ja katsotaan noita tokokokeita sitten taas ensi vuonna.

Kultaisten tokotiimin tapaaminen Klaukkalassa, osa 1

Viikonloppuna oli GR:n tokotiimin tapaaminen, johon osallistuimme Nachon kanssa ensimmäistä kertaa. Tällä kertaa tapaaminen oli Klaukkalassa kennelliiton tiloissa. Lauantaina 22.11.2014 meitä oli kouluttamassa Sirke Viitanen ja sunnuntaina tapasimme keskenämme. Tässä lauantain harjoituksia ja muistiinpanoja.

Aloitimme kehääntulo harjoituksilla. Nacho oli aluksi aika ihmeissään kaikista uusista häiriöistä ja varsinkin liikkurin antama kapula oli sille paha häiriö. Kun tajusi homman nimen, niin alkoi parantaa kontaktia. Mutta siis eihän me tämmöisiä olla vielä harjoiteltu, kun ei nyt ole edes mitään hallivuoroa.

Me olimmekin sitten ensimmäisinä vuorossa ja otin ensimmäisenä kaukokäskyjä. Nachollahan on ne aika hyvässä vaiheessa, mutta istumasta seisomaan nousu jää sillä usein vajaaksi. Näytin Sirkelle millainen se on ja hänkin totesi, että se on tosiaan hieman vajaa. Olen tehnyt tätä kotona eteisen kynnyksen yli, mutta se ei ole auttanut muualla ja jos ei siinäkään laita kunnolla jalkoja kynnyksen yli, niin menee hyvin epävarmaksi, että mitä tässä nyt sitten tehdään, jos ei kelpaa.

Kokeilimme siten, että annan Nacholle namin leuan alle, siten etttä se siirtää takajalkoja hieman taaemmas saadakseen namin ja sillä hetkellä vapautan namin ja merkkaan vielä erikseen takajalkojen siirron (jes). Tässä voisimme käyttää myös naksutinta hyväksi merkkaamaan takajalkojen siirron.

Lisäksi voisimme tehdä syviä lihaksia vahvistavia treenejä, koska Nacholla ei varmaan vielä ole vaan tarpeeksi hyvät lihakset näiden liikkeiden tekemiseen. Tosin Sirke sanoi myös, että monesti näin nuorilla koirilla ei vielä ole kunnon selkälihaksia, vaan ne vahvistuvat vasta myöhemmin. Hän myös sanoi, että ei kiirehdi kaukokäskyjen etäisyyden kanssa, vaan käyttää tarpeeksi paljon aikaa hyvän tekniikan rakentamiseen läheltä tehtynä.

Nacho Janina Taskisen kuvaamana.

Muiden vuoroilta keräsin myös hyviä vinkkejä, joita voin käyttää sekä Nachon, että Sipsin kanssa hyväksi. Kirjoitan tähän nyt kuitenkin ensin Nachon seuraavan kierroksen vinkit.

Teimme siis iltapäivällä noutoa. Nachollahan on ollut tapana mennä tassut edellä kapulalle ja ei olla ihan kauheasti tätä päästy harjoittelemaan, kun kotona ei oikein ole tilaa, eikä ulkona ole huvittanut tähän vuodenaikaan treenata. Testattiin miten liike nyt menee ja Nacho meni jonkin verran tassut edellä kapulalle.

Tätä lähdettiin korjaamaan kapulan sijoittamisella siten, että siinä on laippa koiran suuntaan. Silloin sen ei ole niin helppo tönäistä kapulaa tassuilla, vaan joutuu paremmin keskittymään sen ottamiseen. Kun koira on tuomassa kapulaa annetaan palkkasana ja palkataan Nachon tapauksessa narupallolla. Sitten leikitään vähän aikaa ja samalla siirrytään kapulaan siten, että seuraavalla kerralla voidaan taas lähettää se laipan suunnasta. Tämä alkoi Nacholla toimia ihan kivasti ja alkoi tarjota parempaa ottamista.

Tästä sitten jatkossa edetään niin, että kapula onkin hieman vinottain, suunta riippuu siitä, halutaanko koiran ottavan kapulan takaa vai edestäpäin. Näitä kuitenkin pitää tehdä sen verran paljon, että koiralla on vahva mielikuva siitä miten se on kapulaa ottamassa (liikemuisti). Jos haluaa heittää (se on kuitenkin koiralle aina hieman eri tilanne kuin maassa jo olevan kapulan otto), niin avustaja voi kääntää kapulan.

Lisäksi kyselin siitä, kun Nacho tuijottaa heitettyä kapulaa kiinteästi, niin kannattaako se opettaa ottamaan kontakti ennen kuin se saa noutaa. Tähän Sirke sanoi, että se riippuu koirasta, mutta jos koira on kuitenkin hyvin ohjaajan kanssa yhdessä tekemässä, niin se voi saada katsoa kapulaa koko ajan. Tällöin koira pystyy myös luopumaan kapulasta, jos sille annetaankin joku muu käsky, esim. seuraa tai maahan. Ja jos mitään ei tapahdu pitkään aikaan, niin koiran pitäisi kuitenkin jossain vaiheessa sitten ottaa kontaktia ohjaajaan.

Nacho odottelee milloin pääsisi treenaamaan

Sitten niihin muiden treenien aikana tulleisiin vihjeisiin:

 • Tunnari: Koirilla on usein kokeessa korkeampi vire kuin yksittäistä liikettä treenatessa, joten jos koiralle opettaa tunnarin kovin matalassa vireessä, se ei välttämättä pysty suorittamaan sitä kokeessa korkeammassa vireessä. Tätä voi treenata niin, että leikkii koiran kanssa sen virettä nostatten ja sen jälkeen heittää sen hakemaan makupalaa tai lähettää kiertämään merkin (tms.). Sitten kun koira tulee vauhdilla tunnarikapuloille (joiden vieressä ohjaaja siis seisoo), se käsketäänkin etsimään. Jos koira tässä säheltää ja kiirehtii, eikä etsi kunnolla, ohjaaja pysäyttää koiran ja käskee sen rauhoittumaan (tähän kannattaa valita se sana, jota myöhemmin käyttää vihjesanana) ja kun koira rauhoittuu, "huokaisee", sen voi päästää uudestaan etsimään. Koira oppii pikkuhiljaa, että vaikka sillä olisi miten korkea vire, niin kapuloille tullessa pitää rauhoittua ja keskittyä.

 • Zeta, istuminen ja asennoissa pysyminen: Zetan istuminen on usein se hankalin vaihto koirille. Kun koira osaa tekniikan, niin tähän voi ottaa pienen apukeinon palkkaamalla koiraa selän takaa oikealla kädellä. Myöhemmin vihjeenä toimii pelkkä oikealle vilkaisu, joka ei tuomarin silmiin näytä samanlaiselta kaksoiskäskyltä kuin koiran vilkaisu. Asennoissa pysymisessä kannattaa muistaa yhdistää käsky oikeaan asiaan. Tätä harjoitellessa koiran voi selkeästi auttaa asentoon ja sanoa käskyn, kun koira pysyy siinä. Sitten lisätään häiriöitä ja palkataan koiraa, jos se pysyy, mutta kerrotaan sille myös, että meni väärin, mikäli koira yhtään liikkuu.

 • Ohjattu nouto: Leikki, joka opettaa koiralle suuntia. Koira laitetaan eteen seisomaan ja heitetään sen kummallekin puolelle kapulat. Tässä vaiheessa ne voivat olla vielä aika lailla samalla syvyydellä kuin koira. Katsotaan kumpaa kapulaa koira ennakoi ja lähetetään se juuri päinvastaiselle. Jos koira hakee kapulan hyvin, se palkitaan ja jätetään toinen kapula paikalleen. Kun koiran kanssa on hetki leikitty, laitetaan se aloituskohtaan ja heitetään vain jo tuotu kapula. Todennäköisesti koira jää siihen enempi kiinni, joten lähetetään se juuri sille toiselle kapulalle. Jos koira lähtee väärälle, sitä ei kielletä, vaan ohjaaja juoksee oikealle kapulalle nappaamaan sen ja "lällättelee" koiralle. Sirke opettaa koiralle myös myöhemmin hakemaan kahdesta kapulasta kauimmaisen, jotta myöhemmin se voi jättää keskikapulan ja siirtyä reunimmaiseen, jos se on vahingossa menossa väärälle kapulalle ja pysähtyy kapulan väärälle puolelle.

 • Seuraaminen: Jos koira tiputtaa kontaktin, keskeytä suoritus ja aloita alusta. Jos suoritusta jatkaa ja palkkaa koiran kun se on tehnyt hyvin, sillä vahvistuu kuitenkin mielikuva, että välissä ollut huonompi osuus kuului myös liikkeeseen. Kääntymisiä voi auttaa koiralle siten, että kääntää hieman katsetta siihen suuntaan mihin on menossa. Pysähdyttäessä voi katsoa maahan. Tämä on kuitenkin hyvin luonnollista, kyllähän kävellessä pitää katsoa sinne mihin on menossa.

 • Luoksetulon stoppi: Koiran tulisi pysähdyksen jälkeen pitää paino kaikilla tassuilla, erityisesti takatassuilla. Tähän yksi toimiva tekniikka on takapalkka. Toinen tapa on pallon heittäminen, jossa siinäkin kannattaa miettiä, millä tekniikalla pallo kannattaa heittää, jotta koira tekisi mahdollisimman hyvin jarrutuksen. Osalle koirista sopii paremmin koiran yli heittäminen, kun taas joillekin sopii paremmin pompun kautta heitto. Kun välimatka kasvaa, kannattaa käyttää apuheittäjää.

 • Hyppy: Koiran opettaminen hyppäämään molempiin suuntiin käy kätevästi leikillä, jossa koira saa hyppiä esteen yli avustajan ja ohjaajan väliä ja hakea kummaltakin makupaloja. Kun koira hyppää joka kerta esteen, voi avustaja alkaa siirtymään esteen sivuun, siten että myöhemmin koiran pitää kiertää hyppäämään este ohjaajan suuntaan. Jos koira epäonnistuu, se ei vaan saa makupalaa.

 • Häiriötreenit: Koira on sivuasennossa ja viereen heitetään joku esine, esim. vesipullo. Jos koira tiputtaa kontaktin, sille huomautetaan siitä. Tätä toistetaan pari kertaa ja jos koira ei tsemppaa, sitä voi moittia vähän enempi. Hyvästä kontaktista voi kehua, mutta palkan saa vasta, kun pystyy pitämään kontaktin häiriöstä huolimatta. Tässä siis koiran tulisi turhauman kautta oppia pitämään kontakti ja siten se oppii, että jos tulee joku häiriö, pitää vaan tsempata ja siitä pääsee yli ja sen jälkeen seuraa superpalkka.

 • Motivaatio, jännitys: Jos tuntuu, että seuraavat kisat jännittävät kauheasti, kannattaa ajatella niin, että ne ovat vain pieni välitavoite tähdätessä lopputavoitteeseen. Tämä lopputavoite voi olla vaikka se, että koira osaa liikkeet hyvin. Yksittäiset kisat ovat vain tämän hetkisen tilanteen tsekkaus, että ohjaaja tietää missä mennään koiran koulutuksen suhteen. Lisäksi kannattaa asetttaa muita kuin tulostavoitteita kisaan, esimerkiksi tavoittelee hyvää yhteistyötä koiran kanssa.


Lopuksi treenailimme vielä keskenämme. Oli hauska huomata, että Nacho pysyy hyvin lähellä ja pystyy keskittymään, vaikka ympärillä on paljon koiria. Sitä voi myös palkata pallolla, juoksenteli sitten vaan muiden välissä sen kanssa, eikä välittänyt muista mitään. Teimme myös paikallaolot ja nekin meni ihan hyvin, tosin sivulta maahanmenoa Nacho ei vielä oikein osaa, eikä myöskään siitä istumaannousua.


Aku ja Nacho, kokoero ei oikein näy kuvassa

Nacho juoksentelee pallonsa kanssa välittämättä toisista
Paikallamakuurivi - Nacho on tuo pieni :D

16. marraskuuta 2014

Nacho nomeilemassa

Sipsin kokeen jälkeen Nachokin pääsi hommiin. Pääkaupunkiseudun kultaiset järjesti yhteistreenit 15.11.2014 aiheena haku. Ohjaajina olivat Satu Hämäläinen ja Miia Pirinen.

Me saatiin aloittaa, kun Nacho oli nuorin osallistuja. Otin Nachon katsomaan, kun ohjaajat veivät damit, koska ei vaan olla vielä harjoiteltu tarpeeksi ilman motivointia. Nacho otti kivasti etäisyyttä ja haki eri puolilta. Kaksi ekaa lähti tosi kivasti hakemaan. Sitten kolmannella teki saman mitä välillä tekee, eli jäi aluksi pyörimään ihan alkuun ja sitten vasta lähti kunnolla etsimään. Kun oli tulossa takaisin päin, jäi vähäksi aikaa pyörimään, luulin, että sai hajun toisesta.

Mietin vähän, että uskallanko ottaa vielä neljännen, koska ei kovin montaa olla haettu, mutta menin sitten lähettämään sen kohdan yli, johon jäi pyörimään ja lähtikin kivasti. Ei kuitenkaan heti löytänyt ja jonkin aikaa etsittyään tuli takaisin mun viereen. Otin muutaman askeleen ja lähti uudestaan. Palasi kuitenkin vielä kerran viereen, mutta lähti taas kun otin pari askelta ja sen jälkeen löysi yhden, mutta palatessa juoksi toisen yli ja pudotti suussa olevan. En ole varma ottiko saman kuitenkin suuhun vai vaihtoiko.

Juteltiin sitten suorituksen jälkeen, että Nacholle voisi opettaa useamman hakua, ettei ala sen 3-4 jälkeen tulla kyselemään, vaan uskoo siihen, että niitä voi olla enempikin. Ja sitten tuota vaihtamista voisi harjoitella ihan erillisillä harjoituksilla. Esimerkiksi kasalla dameja, joista pitää tuoda yksi kerrallaan, eikä saa vaihtaa jo ottamaansa. Tai damikujalla, josta pitää juosta läpi yksi dami suussa.

Muiden vuorolla treenattiinkin sitten melkein pari tuntia odottamista

Tänään vaihdettiin vapaalle ja Nacho sai vaan rentoutua

Ja juoksennella Ahma-kaverin kanssa

Sipsi taas kokeilemassa

Oltiin Sipsin kanssa Lohjalla kokeessa. Eka hallikoe pitkästä aikaa ja aika ahtaat tilat odotella. Sipsi siinä vähän mutisi joillekin naapuri koirille, mutta onneksi se suht nopeasti tottuu tuollaisiin paikkoihin, kunhan saa vähän lihapullia.

EVL Lohja 15.11.2014, tuomarina Harri Laisi.

Paikallaistuminen 0
Paikallamakuu 10
Seuraaminen 7
Zeta 8
Luoksetulo 9
Ruutu 0
Ohjattu nouto 10
Metallihyppynouto 10
Tunnistusnouto 9
Kaukokäskyt 8

Yhteensä 220 p. 3. tulos

Ekana paikallaolot. Sipsi oli ihan kivasti mukana paikalle tullessa, mutta kun asetuttiin paikalle, se tuijotti kovasti vaan sinne käytävään, josta tultiin ja johon jäi treenikassi ja siellä tietenkin namit. Oletin sen kuitenkin jäävän normaalisti istumaan, mutta en tiedä menikö se sitten heti sillä jättökäskyllä (istu) maahan, kun ainakin se oli maassa, kun katsoin piiloon mennessä sitä. Vähän moitin sitä sitten tullessa ja paikallamakuuta tehdessä olikin sitten paremmin kuulolla. Tosin viereiset sanoivat käskynsä ruotsiksi (sopii meille!), joten senkään takia ei edes meinannut ennakoida. Oli tosin siirtänyt tassunsa lähemmäs toisiaan, mutta sen saa tehdä, en aio puuttua siihen. Tuomari kuitenkin sanoi, että oli erinomainen ja tästä meidän eka kymppi!

Sitten tehtiin muut liikkeet kaikki putkeen. Ensimmäisenä tunnari. Haisteli hyvin ja otti heti oman tullessa, mutta vähän möhläsi sen kanssa eikä heti saanut suuhun. Käänsi sen matkalla sikariksi ja käänsiköhän vielä sivulla sitä vähän. Ainakin luovutus oli vähän hankala, kun piti kaivella se suusta. Aika nätti suoritus kuitenkin, on säheltänyt kapulan kanssa enempikin. Tästä siis ysi.

Seuraavana ruutu. Ruutu oli hallin toisella puolella, tolppien takana. Sipsi meni merkille ihan kivasti, mutta siitä suuntasi tunnareiden paikkaa kohti. Ohjaten sain sen ehkä noin kolmen tai neljän käskyn jälkeen ruutuun, mutta ei enää auttanut, kun oli jo liikaa käskyjä, eli nolla tuli. Meni kuitenkin hyvin maahan, tosin kun kävelin, nuuhki ruutua. Lisäksi tuli huonosti seuraamaan.

Sitten tehtiin kaukokäskyt. Sipsi teki kaikki vaihdot ekoilla käskyillä ja hyvällä vireellä! Tuli kuitenkin seisomasta istumaan ja maahanmenoissa kummassakin vähän eteenpäin. Tuomari sanoi, että tuli lähes oman mittansa. Vähän itse hätäilin käskytyksessä varsinkin seisomasta istumaan. Ja eihän me vaan olla noin pitkää matkaa harjoiteltu tarpeeksi ja varsinkin nopeita vaihtoja. Tästä 8 ehkä vähän turhan paljon, mutta olen erittäin tyytyväinen vireeseen.

Sen jälkeen seuraaminen. Plääh, se on ihan yhtä surkeaa kuin aina. Tosin oli jännä, kun tuomari sanoi, että juoksu oli hyvä osuus, kun taas itsestä se tuntui kaikista huonoimmalta. Oli niin kaukana ja jäljessä, että katsoin monta kertaa, että tuleeko se edes siellä. Varsinkin palkkaa kohti mennessä edisti ja varmasti oli myös vino. Lopussa teki yhden pompun ja pyörähdyksen, kun meinasi varmaan, että vieläkö tämä jatkuu! (Ja olihan se aika pitkä.) Taisi myös hieman äännellä askelissa. Tästä siis seiska.

Sitten hyppynouto, joka meni ihan kivasti. Luovutusta voisi tosin edelleen parantaa, en tykkää kun se vetää päätä taakse kun olen ottamassa kapulaa. Mutta kuitenkin kymppi tästä.

Seuraavana luoksetulo. Sipsi lähti kovalla vauhdilla, mutta pysähtyi aika kivasti seisomaan. Tosin näytin sille pienen käsimerkin (jota tuomari ei tainnut huomata). Maahan myös suht kivasti, vaikka tulihan se hieman eteenpäin siinä. Tuomarikin sanoi, että tykkäsi vauhdista, mutta sen takia pysähdykset hieman valuvat. Mutta hei tästä 9, kun aiemmin meidän paras numero on ollut 6!

Sitten zeta. Järjestyksenä oli istu, seiso, maahan. Sopiva järkkä meille, koska istuminen on se vaikein. Sen Sipsi tekikin nyt (tosin tuomari kommentoi, että oli vähän hidas, mutta parempi hidas kuin ei ollenkaan!). Mutta ei seurannut kovin hyvin, varsinkaan käännösten jälkeen. Seisominen ja maahanmeno ok, mutta maasta ei sitten lähtenytkään seuraamaan enää ollenkaan ennen kuin toisella käskyllä! Eli kait tätäkin pitäisi vähän enempi treenailla ihan kokonaisena liikkeenäkin. Saatiin kuitenkin kasi.

Viimeisenä liikkeenä ohjattu nouto. Arvoin meille vasemman, joka on yleensä se helpompi meille. Vähän jännitin, kun ruutu oli hieman samassa suunnassa ja kun merkki oli matala punainen (vihreää tekonurmea vasten). Mutta Sipsi meni hienosti merkille ja lähti myös kivasti hakemaan kapulaa ja teki lopunkin vauhdikkaasti. Tästä 10 oli ihan ansaittu.

Tämä oli noista parista virheestä huolimatta varmaan meidän paras kokonaisuus. Tuomarikin kehui Sipsin asennetta ja iloisuutta. Sain nyt myös välit Sipsin pidettyä paremmin hallinnassa, eikä se ollut missään vaiheessa ryntäämässä palkalle (paitsi seuraamisessa vähän intoili sinnepäin mennessä). Se oli myös hyvin kuulolla (paitsi paikallaistumisessa), eikä ennakoinut mitään.

Tuota ruutua pitää vielä harjoitella enempi, ei nyt syksyllä sitä olla kauheasti tehtykään ja vahvistaa kaukokäskyjä myös pitkällä matkalla. Ja toki sitä seuraamista myös. Josko sitten ensi vuonna saataisiin niitä ykköstuloksiakin, kun tänä vuonna se tavoite ei vielä toteutunut.

Nacho ja Sipsi hommista palattuaan

6. marraskuuta 2014

Nacho 1 v

Nacholla oli tuossa synttärit, 1 v. tuli täyteen 4.11.2014.

Ei ole tullut kauheasti päivitettyä blogia Nachon treenien osalta. Ollaan kuitenkin tehty sekä toko- että nomejuttuja. Nomessa on harjoiteltu edelleen paljon malttia, se kun on hankalinta Nacholle. Ollaan käyty Oittaalla noutajaporukalla treenaamassa sitä. Nacho kyllä odottaa jo hienosti, jos damin heittää, mutta esimerkiksi damien ohi seuraamiset ja muutenkin damien jättämiset ovat vielä aika hankalia. Sitten jotain markkeerauksia, linjoja ja hakua ollaan käyty tolleriporukassa treenaamassa. 

Tokossa ollaan tehty lähinnä nyt koti treenejä. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään hallivuoroa, eikä tuolla kylmässä, märässä ja pimeässä erityisesti innosta treenata. Joten ollaan tehty seuraamista, kaukokäskyjä, tunnaria ja zetan vaihtoja.

Vauhdikas Nacho

Nachon synttärijuhlilla

Synttärikakku

Kakku ja sankari

Nacho pienenä ja vuoden vanhana